marec 2019
P U S Š P S N
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Fotky z obce

Galéria

VÚ ihrisko29 p4152259

Samospráva

Obec Veľký Lapáš bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. v dňoch 23. a 24.11.1990

Kompetencie obce sú stanovené:

– Ústavou Slovenskej republiky (najmä články 64 – 71)

– zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13)

– platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

– všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Veľký Lapáš sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lapáš je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Veľký Lapáš je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Rozpočet obce

VZN