Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Základná škola

Dobudovanie ZŠ pavilón B3, telocvičňa

Obec Veľký Lapáš v posledných rokoch zaznamenáva rýchly nárast obyvateľstva vzhľadom na rozsiahlu výstavbu IBV. S tým súvisí aj zvýšený záujem o vzdelávanie priamo v obci na Základnej škole Veľký Lapáš. Stav, kedy sme mali v triedach 10 -15 detí je preč, takže aj priestory, ktoré boli postačujúce sa zrazu stali nepostačujúce.

Preto sa obec rozhodla zainvestovať vlastné prostriedky na dostavbu časti pavilónu B3 – prvé nadzemné podlažie, kde sme vybudovali dve triedy, v každej po 24 detí. Súčasťou pavilónu je príslušenstvo a tiež samostatné šatne s WC a sprchami pre potreby pri vyučovaní telesnej výchovy.

Pretože v obci nemáme dostatočne vybudované športoviská pre aktívny pohyb detí a tiež dospelých, výučbu telesnej výchovy, obec súčasne začala realizovať aj dobudovanie telocvične, ktorá je súčasťou budovy ZŠ. Časť prostriedkov získala zo štátneho rozpočtu v roku 2017.

ZŠ  pavilón B3, telocvičňa boli financované:

  • štátny rozpočet – 150 000,00 €
  • spolufinancovanie obcou z vlastných zdrojov vo výške – rozpočet obce 125 173,09 €
  • spolufinancovanie obcou z vlastných zdrojov vo výške – rezervný fond 51 872,10 €
  • financovanie úverom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky vo výške 374 542,17 €.

 

ZŠ  pavilón B3, telocvičňa bola skolaudovaná v roku 2020, uvedená do prevádzky 01.09.2020.