Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

 

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

V prípade, že volič požiadal príslušný útvar Policajného zboru o vydanie nového občianskeho preukazu a tento mu nebol do dňa vykonania volieb vydaný, môže sa vo volebnej miestnosti preukázať aj žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze, ktoré boli vydané príslušným útvarom Policajného zboru.

Potvrdenie o trvalom pobyte vydané obcou nie je doklad, ktorým sa občan preukazuje pri uplatnení aktívneho volebného práva.

Uznesenie PR/

Volič sa nemôže preukazovať cestovným pasom!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2022_209 Veľkosť: 188.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov Veľkosť: 138.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb Veľkosť: 165.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Menovanie zapisovateľa MVK Veľkosť: 124.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Elektronická adresa Veľkosť: 96.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.8.2022
Utvorenie volebného okrsku_Veľký Lapáš Veľkosť: 121.2 kB Formát: pdf Dátum: 10.8.2022
Menovanie zapisovateľa MVK_podávanie kandidátnych listín Veľkosť: 141.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ VL Veľkosť: 220.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu VL Veľkosť: 267.2 kB Formát: pdf Dátum: 16.9.2022