Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  •  výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

V prípade, že volič požiadal príslušný útvar Policajného zboru o vydanie nového občianskeho preukazu a tento mu nebol do dňa vykonania volieb vydaný, môže sa vo volebnej miestnosti preukázať aj žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze, ktoré boli vydané príslušným útvarom Policajného zboru.

Potvrdenie o trvalom pobyte vydané obcou nie je doklad, ktorým sa občan preukazuje pri uplatnení aktívneho volebného práva.

Uznesenie PR/

Volič sa nemôže preukazovať cestovným pasom!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2022_209 Veľkosť: 188.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2022
Menovanie zapisovateľa MVK Veľkosť: 124.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Elektronická adresa Veľkosť: 96.2 kB Formát: pdf Dátum: 4.8.2022
Utvorenie volebného okrsku_Veľký Lapáš Veľkosť: 121.2 kB Formát: pdf Dátum: 10.8.2022
Menovanie zapisovateľa MVK_podávanie kandidátnych listín Veľkosť: 141.5 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK - voleb. obvod č.3- Nitra Veľkosť: 2.01 MB Formát: pdf Dátum: 26.9.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK Veľkosť: 367.9 kB Formát: pdf Dátum: 26.9.2022