Obec Veľký Lapáš
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Kuchár v materskej škole

Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Kuchár v materskej škole
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Kuchár v materskej škole

Obec Malý Lapáš ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Kuchár v materskej škole

Miesto výkonu práce: Obec Malý Lapáš

Termín nástupu: 19. 08. 2019, pracovný pomer na dobu neurčitú

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - od 530,50 EUR do 637,00 EUR.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok (37,5 hod/týždeň)

Náplň práce: príprava jedál (pre deti MŠ, pre deti ZŠ, zamestnancov)

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, cukrár alebo pekár
  • hygienické minimum/odborná spôsobilosť
  • zdravotný preukaz/zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • bezúhonnosť v súlade s § 9 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • ovládanie štátneho jazyka

Spôsob hodnotenia:

Splnenie kvalifikačného predpokladu je neodpustiteľnou podmienkou účasti. Na základe splnenia ďalších kritérií bude určené poradie uchádzačov. Víťazom bude uchádzač s najlepším umiestnením.

Informácie o výberovom konaní:

Dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí budú spĺňať požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor.

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  • overené doklady o vzdelaní
  • písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s vyššie uvedenými dokumentmi zasielajte do 12. 06. 2019 poštou na adresu:

Obec Malý Lapáš

Hlavná ulica 87/4

951 04 Malý Lapáš