Obec Veľký Lapáš

ZO SZTP oznamuje a pozýva

ZO SZTP oznamuje a pozýva
---

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých vo Veľkom Lapáši pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na výstavu kvetov FLÓRA Bratislava na 4.4.2019.

Zapisovať záujemcov budeme dňa 22.3.2019 v Klube dôchodcov v čase od 10,00 do 16,00 hodiny. Poplatok za dopravu pre členov SZTP 3,- € ostatní 5,- € za osobu.

Zároveň Vás pozývame na výstavu ručných prác členov ZO SZTP č. 13 Nitra s jarnou a veľkonočnou tematikou spojenú s predajom. Výstava sa uskutoční dňa 22.3.2019 v čase od 10,00 do 16,00 hodiny v zasadačke obecného úradu.

Srdečne Vás pozývame.