Obec Veľký Lapáš

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: velkylapas@velkylapas.sk