Obec Veľký Lapáš

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník pozdĺž cesty III/1662 - I.etapa, Veľký Lapáš"

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania
Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník pozdĺž cesty III/1662 - I.etapa, Veľký Lapáš"