Obec Veľký Lapáš

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník na ceste III/1643 v Golianove"

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania
Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník na ceste III/1643 v Golianove"