Obec Veľký Lapáš

Základná škola

Oficiálne stránky Základnej školy vo Veľkom Lapáši http://velkylapas.edupage.sk/

pic1

pic2