Obec Veľký Lapáš
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisie

Komisia financií, správy obecného majetku

Ing. Katarína Ballová – predseda komisie

Ing. Ingrida Šranková

Mgr. Ivan Černý

 

Komisia sociálna

Bc. Veronika Horňáková – predseda komisie

p. Eva Hluchová

p. Terézia Kováčová

PhDr. Andrea Myjavcová

 

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Ing. Roman Švihorík – predseda komisie

Ing. Róbert Procházka

 

Komisia školstva a kultúry

 p. Anton Šrank – predseda komisie

Mgr. Veronika Zeleňáková

Mgr. Eva Valkovičová

 

Komisia pre šport

Ing. Richard Šrank – predseda komisie

p. Martin Halás

p. Jozef Berec

 

Komisia ochrany verejného poriadku, obchodu, služieb a kontroly

p. Martin Halás – predseda komisie

Mgr. Milan Darnadi