Obec Veľký Lapáš

ZO JDS

ZO JDS vo Veľkom Lapáši bola založená 19.2.2002.