RSS Obec Veľký Lapáš http://velkylapas.sk RSS kanál obce Obec Veľký Lapáš sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Oznam Zdravotného strediska Golianovo http://velkylapas.sk/sprava/8371/n 8371 Oznam Zdravotného strediska Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_663deb_sm.jpg Výzva http://velkylapas.sk/sprava/8497/n 8497 Výzva http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/historia-hodinky-mapa_3ac491_sm.jpg VZN (návrh) číslo 4/2019/02 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://velkylapas.sk/sprava/8433/n 8433 VZN (návrh) číslo 4/2019/02 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/peniaze-mena-euro_7c500e_sm.jpg Rozpočet obce Veľký Lapáš na rok 2020_návrh http://velkylapas.sk/sprava/8430/n 8430 Rozpočet obce Veľký Lapáš na rok 2020_návrh http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/pero-zapisnik_2ff0be_sm.jpg Mikuláš 2019 http://velkylapas.sk/sprava/8416/n 8416 Vo štvrtok 5. decembra 2019 navštívi aj našu obec opäť po roku Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby obdaroval sladkými odmenami všetky poslušné deti. Pred Kultúrnym domom o 17:30 spoločne rozsvietime vianočný stromček a Mikuláš otvorí svoj batoh plný dobrôt. Tešíme sa na všetkých!!! http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/mikulas2019_cd1fa9_sm.jpg VZN (návrh) číslo 3/2019/2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/8428/n 8428 VZN (návrh) číslo 3/2019/2 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/odpad-triedenie-eko-separovanie_a02d9d_sm.jpg Prijatie nového zákona o OP http://velkylapas.sk/sprava/8415/n 8415 Prijatie nového zákona o OP http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/sud-sudca-spravodlivost_a7d156_sm.jpg Oznámenie o začatí stavebného povolenia stavby: Rozvod elektriny – Veľký Lapáš, Golianovská, 35 RD – verejná vyhláška http://velkylapas.sk/sprava/8346/n 8346 Oznámenie o začatí stavebného povolenia stavby: Rozvod elektriny – Veľký Lapáš, Golianovská, 35 RD – verejná vyhláška http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/energia-elektrina-ziarovka_3a47f4_sm.jpg Územné rozhodnutie: Rozvod elektriny – Veľký Lapáš, Golianovská, 35 RD – verejná vyhláška http://velkylapas.sk/sprava/8345/n 8345 Územné rozhodnutie: Rozvod elektriny – Veľký Lapáš, Golianovská, 35 RD – verejná vyhláška http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/svetlo-ziarovka_0697d2_sm.jpg Zmena odpočtového a fakturačného cyklu ZsVS, a.s. http://velkylapas.sk/sprava/8271/n 8271 Zmena odpočtového a fakturačného cyklu ZsVS, a.s. http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/jazero-les-molo_695547_sm.jpg