RSS Obec Veľký Lapáš http://velkylapas.sk RSS kanál obce Obec Veľký Lapáš sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Malý Lapáš – Miestna komunikácia – ulica Ždiarska – oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška http://velkylapas.sk/sprava/21377/n 21377 Malý Lapáš – Miestna komunikácia – ulica Ždiarska – oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/ulica2_270b32_sm.jpg Úradné hodiny Obecného úradu Veľký Lapáš od 19.04.2021 http://velkylapas.sk/sprava/21347/n 21347 Úradné hodiny Obecného úradu Veľký Lapáš od 19.04.2021 http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/kvety_36d26d_sm.jpg Zápis do Materskej školy Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/21350/n 21350 Zápis do Materskej školy Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/mat_s_2fb613_sm.jpg Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a.s., zmena spojov od 19.04.2021 http://velkylapas.sk/sprava/14798/n 14798 Oznam spoločnosti ARRIVA NITRA a.s., zmena spojov od 19.04.2021 http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/bus_eb1755_sm.jpg Oznámenie o uložení zásielky http://velkylapas.sk/sprava/21298/n 21298 Oznámenie o uložení zásielky http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/posta-list-dorucenie_b52b4c_sm.jpg Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/12374/n 12374 Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/postarka_541eac_sm.jpg Ponuka voľných pracovných pozícií - Matador Automotive Vráble, a.s. http://velkylapas.sk/sprava/21087/n 21087 Ponuka voľných pracovných pozícií - Matador Automotive Vráble, a.s. http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/matador_13d6e1_sm.jpg Oznámenie o zrušení trvalého pobytu http://velkylapas.sk/sprava/11332/n 11332 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/strechy-skridla-domy_4e85a3_sm.jpg Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci http://velkylapas.sk/sprava/20954/n 20954 Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/dji_0026_e5bda8_sm.jpg Usmernenie - ÚVZ SR http://velkylapas.sk/sprava/20784/n 20784 Usmernenie - ÚVZ SR http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/velka_noc_2afc71_sm.jpg