RSS Obec Veľký Lapáš http://velkylapas.sk RSS kanál obce Obec Veľký Lapáš sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/12374/n 12374 Oznam Poštového úradu Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/peniaze-mena-euro-kalkulacka_5032e8_sm.jpg Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných na domácu spotrebu http://velkylapas.sk/sprava/14488/n 14488 Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípaných na domácu spotrebu   http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/prasa-chliev-farma_66859d_sm.jpg Oznam Farského úradu Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/14211/n 14211 Oznam Farského úradu Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/sv_omse_00b84d_sm.jpg Uznesenie Vlády SR z 12.októbra 2020 http://velkylapas.sk/sprava/14369/n 14369 Uznesenie Vlády SR z 12. októbra 2020 http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/sud-sien-parlament_04ae67_sm.jpg Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://velkylapas.sk/sprava/10774/n 10774 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/dav-infekcia-virus_839ed1_sm.jpg Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: NA_Veľký Lapáš, Golianovská, 35 RD http://velkylapas.sk/sprava/14276/n 14276 Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: NA_Veľký Lapáš, Golianovská, 35 RD http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_4e74d4_sm.jpg Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov http://velkylapas.sk/sprava/14273/n 14273 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/jazero-les-molo_491527_sm.jpg Zber použitého kuchynského oleja http://velkylapas.sk/sprava/14245/n 14245 Zber použitého kuchynského oleja http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/olej_d1afa4_sm.jpg Upozornenie PZO http://velkylapas.sk/sprava/14194/n 14194 Upozornenie PZO http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_5bbaff_sm.jpg Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/14271/n 14271 Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/dieta-priroda-listy-jesen_ff0dec_sm.jpg