RSS Obec Veľký Lapáš http://velkylapas.sk RSS kanál obce Obec Veľký Lapáš sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/7577/n 7577 Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/dieta-luka_c28873_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://velkylapas.sk/sprava/7575/n 7575 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/svetlo-lampa_4588cd_sm.jpg Oznam Zdravotného strediska Golianovo http://velkylapas.sk/sprava/7571/n 7571 Oznam Zdravotného strediska Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/doktor-lekar-abulancia_b5d610_sm.jpg Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši http://velkylapas.sk/sprava/7552/n 7552 Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Lapáši http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/notebook-tablet-apple_b15752_sm.jpg Nová školská jedáleň http://velkylapas.sk/sprava/7458/n 7458 Nová školská jedáleň http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/20191002_091241_f3543f_sm.jpg Rozmiestnenie kontajnerov na sklo http://velkylapas.sk/sprava/5658/n 5658 Rozmiestnenie kontajnerov na sklo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/pohar-voda-drevo_dc2713_sm.jpg OZNÁMENIE o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška "Vodovod Malý Lapáš" http://velkylapas.sk/sprava/7486/n 7486 OZNÁMENIE o začatí územného konania - upustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška "Vodovod Malý Lapáš" http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/vodovod-voda-kohutik_2e8100_sm.jpg POZVÁNKA - 10. ročník "MAJSTER RANČA" furmansko pilčícke preteky http://velkylapas.sk/sprava/7354/n 7354 POZVÁNKA - 10. ročník "MAJSTER RANČA" furmansko pilčícke preteky http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/majster_ranca_2019_f0b5c4_sm.jpg Oznam zubnej ambulancie Golianovo http://velkylapas.sk/sprava/7323/n 7323 Oznam zubnej ambulancie Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_784120_sm.jpg STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Chodník pozdĺž cesty III/1662 - I. etapa, Veľký Lapáš"" http://velkylapas.sk/sprava/7269/n 7269 STAVEBNÉ POVOLENIE - verejná vyhláška - "Chodník pozdĺž cesty III/1662 - I. etapa, Veľký Lapáš"" http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2019/svitanie-obloha-panorama_2e3778_sm.jpg