RSS Obec Veľký Lapáš http://velkylapas.sk RSS kanál obce Obec Veľký Lapáš sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Hnojenie polí v okolí obce Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/11515/n 11515 Hnojenie polí v okolí obce Veľký Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/hnojenie_5b9312_sm.jpg Oznam - uzatvorenie cesty do vinohradov Malý Lapáš http://velkylapas.sk/sprava/13019/n 13019 Oznam - uzatvorenie cesty do vinohradov Malý Lapáš http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/vinohrady_22_44fc88_sm.jpg Oznam lekárne Melissa Golianovo http://velkylapas.sk/sprava/12873/n 12873 Oznam lekárne Melissa Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/images_2_7e38de_sm.jpg Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://velkylapas.sk/sprava/13017/n 13017 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/poziarnici-ohen_5af749_sm.jpg Krčma u Bosorky - pozvánka http://velkylapas.sk/sprava/12016/n 12016 Krčma u Bosorky - pozvánka http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/tancovacka_a67e77_sm.jpg 1 . kolo DHL http://velkylapas.sk/sprava/12912/n 12912 1. kolo DHL http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/110819182_3739056412776083_7999603254400270206_o_157138_sm.jpg Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Miestna komunikácia - ulica Štiavnická - Malý Lapáš" http://velkylapas.sk/sprava/12888/n 12888 Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Miestna komunikácia - ulica Štiavnická - Malý Lapáš" http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/stiahnut_4_91b27a_sm.jpg Oznam Zdravotného strediska Golianovo http://velkylapas.sk/sprava/12872/n 12872 Oznam zdravotného strediska Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_355c6c_sm.jpg Ponuka - Kamenárstvo Paradiso-India http://velkylapas.sk/sprava/12946/n 12946 Ponuka - Kamenárstvo Paradiso-India http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/kamenarstvo_bd0635_sm.jpg Oznam detskej lekárky Golianovo http://velkylapas.sk/sprava/12864/n 12864 Oznam detskej lekárky Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/detska_lekarka_6dc7a5_sm.jpg