RSS Obec Veľký Lapáš http://velkylapas.sk RSS kanál obce Obec Veľký Lapáš sk info@moderneobce.sk Copyright 2022 Poverenie Poľovníckej spoločnosti NIPOS http://velkylapas.sk/novinka/27696/n 27696 Poverenie Poľovníckej spoločnosti NIPOS http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2022/zima_jelen_051-768x593_934c1c_sm.jpg MZ SR - prijaté opatrenia http://velkylapas.sk/novinka/27629/n 27629 MZ SR - prijaté opatrenia http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2022/stiahnut_92c818_sm.jpg Oznam stavebného úradu http://velkylapas.sk/novinka/26384/n 26384 Oznam stavebného úradu http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/stiahnut_0a6523_sm.jpg Oznámenie o uložení zásielky http://velkylapas.sk/novinka/22069/n 22069 Oznámenie o uložení zásielky http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2022/images_9e3dfc_sm.jpg Oznam obecného úradu http://velkylapas.sk/novinka/27538/n 27538 Oznam obecného úradu http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2022/stiahnut_652b7e_sm.jpg Oznam lekárne Golianovo http://velkylapas.sk/novinka/16189/n 16189 Lekáreň v Golianove http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/stiahnut_ef4f51_sm.jpg Návrh rozpočtu obce Veľký Lapáš na rok 2022 http://velkylapas.sk/novinka/27472/n 27472 Návrh rozpočtu obce Veľký Lapáš na rok 2022 http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2022/peniaze-mena-euro-kalkulacka_afb8c1_sm.jpg Daň z nehnuteľnosti - povinnosť podania daňového priznania v r. 2022 http://velkylapas.sk/novinka/15578/n 15578 Daň z nehnuteľnosti - povinnosť podania daňového priznania v r. 2022 http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2020/tablet-imac-kalendar_446c7f_sm.jpg Oznam - ambulancia praktického lekára Golianovo http://velkylapas.sk/novinka/15906/n 15906 Oznam - ambulancia praktického lekára Golianovo http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/medicina-doktor-choroba-lekar_97c5ea_sm.jpg Oznam detskej lekárky http://velkylapas.sk/novinka/16736/n 16736 Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová http://velkylapas.sk/data/news/velkylapas.sk/2021/detska_lek_bed736_sm.jpg