Obec Veľký Lapáš
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Používanie reflexných prvkov

Používanie reflexných prvkov
Vážení spoluobčania, prosíme Vás, aby ste počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti používali reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky),...

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas
zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého
stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám
s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie
viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov
cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky,
samolepky, gumičky...) a reflexný bezpečnostný odev (vesta,
bunda, pláštenka), ktoré môžu nemotorovému účastníkovi
cestnej premávky zachrániť život.

V zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení musí
mať chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici
alebo po okraji vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Rovnako za
zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici
alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné
prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista
mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť
si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, táto povinnosť
sa vzťahuje aj na prepravované osoby na pomocnom sedadle
na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy alebo
v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku
najmä v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom
rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti,
nepriaznivého počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že
bezpečnosť cestnej premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byť
videný v cestnej premávke za tmy i za svetla je dôležité.