Obec Veľký Lapáš

Rozmiestnenie kontajnerov na sklo

Rozmiestnenie kontajnerov na sklo
Rozmiestnenie kontajnerov na sklo

Obecný úrad oznamuje občanom, že kontajnery na sklo sú v našej obci rozmiestnené nasledovne:

2 ks - areál Mešťanky

1 ks - za cintorínom - vedľa veľkého kontajnera

1 ks - Malolapášska cesta - vedľa autobusovej zastávky

1 ks - Golianovská cesta - pri vjazde do štvrte "Rezidencia"

1 ks - Krížnica - pri ceste