Obec Veľký Lapáš

Odpočet spotreby elektrickej energie

Odpočet spotreby elektrickej energie
Odpočet spotreby elektrickej energie
Západoslovenská distribučná a.s. informuje:

Vážení obyvatelia obce Veľký Lapáš.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termíny realizácie cyklických
odpočtov spotrieb elektrickej energie a to nasledovne:


· 02.05.2019 (štvrtok) na uliciach: Golianovská,
· 03.05.2019 (piatok) na uliciach: Cesta Vrábeľská, Cesta Dedina, Školská a Za školou
· 06.05.2019 (pondelok) na uliciach : Cesta Nitrianska, Družstevná, Nad meštiankou, Mlynská a Na Malý Lapáš


Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na
dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch
sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j.
elektromerov).
Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch
z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40
Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou
Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať
odpočty spotrieb elektrickej energie!