Obec Veľký Lapáš

Oznam

Oznam
Oznam

Dňa 25.04.2019 o 18:00 hod. sa uskutoční 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Veľký Lapáš v zasadačke Obecného úradu.