Obec Veľký Lapáš

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník - ulica Na priehon"

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania
Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník - ulica Na priehon Malý Lapáš"

Oznámenie - verejná vyhláška - o začatí stavebného konania - upustenie od ústneho pojednávania "Chodník - ulica Na priehon Malý Lapáš"