Obec Veľký Lapáš

Zámer

Zámer
Zámer - Zámena majetku obce Veľký Lapáš formou prevodu z dôvodu hodného osibitného zreteľa

Zámer - Zámena majetku obce Veľký Lapáš formou prevodu z dôvodu hodného osibitného zreteľa

Súbory na stiahnutie

Zámer 535 kB pdf 6.8.2019