Obec Veľký Lapáš

Oznam pre obyvateľov štvrte "Rezidencia"

Oznam pre obyvateľov štvrte
Žiadame obyvateľov štvrte "Rezidencia" - Golianovská ulica, aby v termínoch vývozu odpadu parkovali svoje vozidlá na svojich pozemkoch. 

Žiadame obyvateľov štvrte "Rezidencia" - Golianovská ulica, aby v termínoch vývozu odpadu parkovali svoje vozidlá na svojich pozemkoch. V prípade, že sa vývozné vozidlo z tohto dôvodu nedostane k smetným nádobám, nebude odpad vyvezený. Ďakujeme pekne za pochopenie.