Obec Veľký Lapáš
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Materská škola

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Edita Línerová oznamuje všetkým rodičom, že bližšie informácie ohľadom zápisu detí do MŠ Veľký Lapáš na školský rok 2021/2022 získajú na stránke:

http://www.msvelkylapas.edupage.org/

 

 

Obec Veľký Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Veľký Lapáš, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, po posúdení svojich kapacitných možností spúšťa prevádzku materskej školy pre všetky deti od 8.3.2021.

Zároveň sú všetky deti automaticky prihlásené na stravu. V prípade, že sa rozhodnete dieťa do škôlky nedať, je potrebné ho zo stravy odhlásiť. Rovnako treba odhlásiť aj z dochádzky do materskej školy.

Podmienkou nástupu do materskej školy je 7 dňový certifikát jedného z rodičov. Upozorňujeme, že vstup do priestorov materskej školy je umožnený len osobe, ktorá má certifikát nie starší ako 7 dní.

Oznamujeme rodičom, že školné za január 2021, vo výške 15,- EUR rodičia detí neplatia. V prípade, že poplatok zaplatili, bude presunutý na mesiac február 2021.

 

Kontakty

Materská škola Veľký Lapáš

 

Adresa: Materská škola Veľký Lapáš

               951 04  Veľký Lapáš č. 309

 

Telefón:  0903 547 840

Mail:        materskaskola@velkylapas.sk

Kontaktné osoby: Edita Línerová

                                  Jana Panáčeková

 

Trieda "Lienočky": Edita Línerová, Michaela Németová

Trieda "Sovičky": Jana Panáčeková, Mariana Beňušová

 

Odhlasovanie stravy: 037/7879819

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, na tel. č.: 037/7879819. 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:45 - 12:00 hod., v Materskej škole Veľký Lapáš, po telefonickom dohovore na tel. 0903/547840. 

Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Jedálny lístok:

www.jedalen.sk

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
POKYNY PRE RODIČOV 12.3 kB docx 7.9.2020
VYZDVIHNUTIE DETÍ 13.4 kB docx 7.9.2020
03. spievaju deticky - rolnicky rolnicky 4.81 MB mp3 9.12.2020
Videoo 48.3 MB mp4 9.12.2020