Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História obce

Obec Veľký Lapáš leží v západnej časti Žitavskej sprašovej pahorkatiny, 8 km východne od okresného mesta Nitra. Prvá zmienka o obci pod názvom Lapáš je z roku 1113, ako časť majetku zoborského kláštora. V roku 1156 ostrihomský arcibiskup prepustil desiatky z tejto obce Ostrihomskej kapitule. V 13. storočí získal majetky v obci Peter z janíkovskej vetvy Ludanických. V 70. rokoch 16. storočia obec zničili Turci. Obyvatelia obce odvádzali Turkom dane a desiatky. Za každý obývaný dom 50 akcií. V tomto období bol v obci jednokolesový mlyn. Daňový súpis z rokov 1663-1664, keď bola obec poplatná Turkom, ju spomína pod názvom Nagy Lapáš. Vo Veľkom Lapáši bolo vtedy 55 zdanených rodín a 39 obývaných domov. V 18. storočí boli časté vzbury proti zemepánom. Po zrušení poddanstva sa skončil poddanský vzťah Lapášanov voči zemepánom. Bývalí poddaní prijímali nové polofeudálne záväzky voči bývalým zemepánom. Za prepustenú pôdu, požičané obilie, peniaze, či náradie, za dovolenie pásť dobytok splácali pozdĺžnosť voči svojim veriteľom tak, že sa zaviazali určitý počet dní odpracovať na ich majetku. Takto poddanské roboty vystriedali rozličné formy odrábania a námezdná práca. Niekdajší poddaní sa stávali poľnohospodárskymi robotníkmi. Majitelia pôdy vo Veľkom Lapáši roku 1864 boli títo roľníci: Adler, Baják, Balla, Barča, Bartoš, Beňuš, Brindza, Časný, Čurgaly, Dobiš, Duchoň, Egyud, Fintor, Gábriš, Gugh, Herceg, Horňák, Chromý, Karabinoš, Kiš, Lekvár, Moravčík, Potočka, Pilka, Radecký, Roško, Sáraz, Ševčík, Šmitala, Šrank, Uharček, Záhorka, Zahumenický, Zelenák. V 19. storočí pozemkové podiely vlastnili viaceré šľachtické rodiny Gici, Tahy, Dezseo a iní. Na choleru umrelo v roku 1831 11 ľudí. JRD vzniklo vo Veľkom Lapáši v roku 1957. V roku 1960-1990 tvorila obec s Malým Lapášom veľkú obec Lapáš.