Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školská jedáleň

ZÁKON 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 137, § 139 Školské účelové zariadenia stanovuje zabezpečenie školského stravovania pre žiakov základných škôl.

ZŠ Veľký Lapáš v priestoroch školy nemá vybudovanú školskú jedáleň. Stravovanie detí sa realizuje v upravených priestoroch triedy ZŠ ako „výdajná školská jedáleň“.

Od 01.09.2019 podľa Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo potrebné na vytvorenie podmienok na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa vytvoriť priestory výdajnej školskej jedálne, pretože súčasný stav je pre počet žiakov školy nedostatočný.

Preto sa Obec Veľký Lapáš rozhodla na jar 2019 využiť časť priestorov kultúrneho domu pre tento účel a vybudovali sme „výdajnú školskú jedáleň pre II. stupeň ZŠ“. Zariadenie je situované v bývalých priestoroch baru a kuchyne, výdaj stravy sme začali 23.09.2019. Dodávateľom stravy je SOŠ gastronómie Nitra.

Investícia financovaná z vlastných zdrojov v hodnote 39 559,03 €.