Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správne konania ochrany prírody a krajiny

Správne konania ochrany prírody a krajiny

 • Na základe vydania zákona č. 408/2011 (účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
 • V prípade obce Veľký Lapáš ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území obce Veľký Lapáš.
 • Túto povinnosť obec Veľký Lapáš bude plniť v lehote do troch dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
 • Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
 • Súčasťou uvedenej informácie bude údaj o lehote, ktorú obec Veľký Lapáš, určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako päť dní od zverejnenia informácie.
 • Zverejnené informácie v zmysle novely zákona slúžia týmto subjektom:
 • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
 • predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
 • podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa §82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
 • písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené obci Veľký Lapáš, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
 • V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať obci Veľký Lapáš v uvedenej lehote.

Písomne na adresu:

Obec Veľký Lapáš

Obecný úrad č. 488

951 04 Veľký Lapáš

 

Elektronicky na email:

velkylapas@velkylapas.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vzor_ziadosti_o_suhlas_na vyrub_dreviny_par._22_vyhl_170_2021 Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2024
Vzor tlačiva - Oznámenie o výrube drevín - formulár Veľkosť: 192.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.4.2024