Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 11 z 11 dokumentov (strana 1).
VZN Dodatok č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.01.2018 Veľkosť: 888.3 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 15.12.2014 Veľkosť: 3.72 MB (1 súbor)
VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Lapáš
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 11.07.2014 Veľkosť: 6.23 MB (1 súbor)
VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľký Lapáš
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 11.07.2014 Veľkosť: 2.26 MB (1 súbor)
VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 04.06.2013 Veľkosť: 2.59 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2011 o miestnych poplatkoch
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.01.2012 Veľkosť: 1.49 MB (1 súbor)
VZN č. 4/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných službách na predajných miestach
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.01.2012 Veľkosť: 1.23 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2010 o verejnom poriadku na území obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.09.2010 Veľkosť: 2 MB (1 súbor)
VZN č. 3/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 05.01.2008 Veľkosť: 2.77 MB (1 súbor)
VZN č. 2/2007 o vydávaní záväzných stanovísk k podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb v obci Veľký Lapáš
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 05.08.2007 Veľkosť: 1.45 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Veľký Lapáš
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 25.04.2007 Veľkosť: 2.28 MB (1 súbor)
 


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.